Kategoriler

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma ve Gizlilik Politikamız

WordPresstema.com (Yeşil Network Dijital Hizmetler) olarak, hizmetlerimizin sizlere sunulması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sınırları ve kuralları içerisinde ilgili taraflarımızın verilerine sahip olmaktayız.

Özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizleri aydınlatmak istiyoruz.

WordPresstema.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami gayret ve hassasiyeti göstermekteyiz. Mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatıyla, iş ilişkimiz kapsamında edinilen her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

WordPresstema.com (Yeşil Network Dijital Hizmetler) olarak;

  1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
  2. b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
  3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

  1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Kişisel veriler, kişisel olarak sizi tanımlayan veya doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü bilgidir. WordPresstema.com ürün ve hizmetlerini kullanımınız aracılığıyla veya WordPresstema.com temsilcileriyle yaptığınız etkileşimler sırasında kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

Sizden topladığımız kişisel veri kategorileri, bizimle olan etkileşiminizin niteliğine veya kullandığınız WordPresstema.com hizmetlerine bağlıdır, bunlar aşağıdakilerinden birini yada bir kaçını içerebilir:

Kimlik ve İletişim Verileri ; Adınız, soyadınız gibi kimlik üzerinde yer alan veriler, posta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, e-posta veya kep adresiniz dahil olmak üzere kişisel ve/veya size ait iş iletişim bilgilerinizi toplayabiliriz.

Müşteri İşlem Verileri ; Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep ve şikayet bilgisi gibi sizin hizmetlerimiz ile ilgili işlem verilerinizi toplayabiliriz.

Finansal Veriler ; Banka hesap numaraları ve ilgili diğer faturalama bilgileri de dahil olmak üzere ödemelerin işlenmesi ve sahteciliğin önlenmesi, iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi için banka hesap bilgilerinizi toplarız.

Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri: Lokasyonumuzda bizi ziyaret ettiğinizde giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi verilerinizi toplayabiliriz.

İşlem Güvenliği Verileri ; WordPresstema.com networküne bağlanmanız durumunda IP adresi bilgileri, 5651 sayılı kanun kapsamında da internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi verilerinizi toplayabiliriz.

Pazarlama Verileri: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler ve web sitesinde çerezler şeklinde verilerinizi toplayabiliriz.(bknz. çerez politikası)

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar ; Lokasyonumuza yapacağınız ziyaretlerde görsel, müşteri memnuniyeti ve kalite standartları kapsamında da işitsel kayıtlarınızı toplayabiliriz.

Sosyal Medya Verileri ; Sosyal ağlarınızla WordPresstema.com sosyal medya hesapları ile etkileşim kurmanız halinde alenileştirilmiş sosyal medya verilerinizi işleyebiliriz.

Yasal Süreçler ve Hukuki İşlem Verileri ; Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla varsa aramızda doğan hukuki işlemlere ait verilerinizi işleyebiliriz.

Diğer Benzersiz Tanımlama Bilgileri ; Hizmet merkezlerimiz, müşteri destek kanalları ile telefon veya posta aracılığıyla şahsen etkileşim kurduğunuzda sağladığınız bilgiler, WordPresstema.com hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırabilmemiz ve sorularınıza yanıt verebilmemiz için tarafımıza sağladığınız ek bilgiler, sizden topladığımız diğer benzersiz tanımlama bilgilerine örnek olarak verilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları paralelinde iş ilişkilerimiz kapsamında, tabi olunan yasal mevzuatlar, iş süreçlerimizin devamlılığı, sizlere ürün ve hizmetlerin sunulması ve ticari haklarınızın korunması, kullanılması, aramızda akdedilen sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimize ait operasyonları yürütmek ve aşağıda belirtilen diğer amaçlar dahilinde verilerinizi toplamaktayız;

Müşteri Desteği ve Memnuniyeti Amacı İle; Kapsamlı müşteri desteği, size sorunsuz bir müşteri deneyimi sunmak, aldığınız WordPresstema.com ürün ve hizmetlerini iyileştirmek amaçları ile verileriniz işlenmektedir.

İletişimin Sağlanması ve İdari Amaçlar İle; Sizinle WordPresstema.com ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler vermek için iletişim kurarız, bununla beraber sorularınıza veya taleplerinize yanıt vermek, ürün ve hizmet işlemlerinin tamamlanmasıyla veya sonrasında ki destek işlemleri ile ilgili iletişimler için, kanunen gerekli iletişimler gibi nedenler dolayısıyla verileriniz işlenmektedir. Ticari elektronik ileti gönderme şartı kapsamı dahilinde İlgili kanun maddesi (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Madde 6/2) kapsamında ticari elektronik iletiler, alıcılara kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. İlgili kanun kapsamında önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir ve sizinle iletişime geçilebilir.

İşlem Desteği Verilmesi Amacı ile; Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili satın alımların tamamlanması, ödemelerin işlenmesi, teslimatların tamamlanması, süreç içerisinde teknik destek ve yardım amaçları ile verileriniz işlenmektedir.

Güvenlik Amacı ile; Web sitelerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak ve güvenlik tehditlerini, sahtecilik faaliyetlerini veya bilgilerinizi tehlikeye atabilecek diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri önlemek amaçları ile verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca lokasyonlarımızı korumak amacıyla CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) gibi ek güvenlik önlemleri de almaktayız.

İş Faaliyetleri Amaçları İle; Hizmetlerin sunulması, iş araştırması ve analitiklerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal raporlama ve yönetim, kalite güvence uygulamaları (müşteri destek hizmetlerimize gelen çağrıların analizi veya kaydedilmesi gibi) dahil olmak üzere olağan iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile verileriniz işlenmektedir.

Araştırma ve Yenilik Amaçları İle; Araştırma ve geliştirme araçlarını kullanarak ve veri analizi etkinliklerini bir araya getirerek yeni ürün ve hizmetlerin iyileştirmesi ve geliştirilmesi amacı ile verileriniz işlenmektedir.

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Amaçları ile; WordPresstema.com hizmetlerinin geliştirilerek sizlere yönelik araştırma ve geliştirmeler yaparak ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılması amacı ile verileriniz işlenmektedir.

Yasalara Uygunluk ; Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi uygun şekilde sunmak, kendimizi, müşterilerimizi korumak ve her türlü müşteri anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için geçerli yasalara, yönetmeliklere, mahkeme emirlerine, hükümet ve emniyet yetkililerinin taleplerine cevap vermek amaçları ile verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlara, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla şirketimize ait hizmet noktalarından doğrudan etkileşimlerle, bize ulaştığınız iletişim kanalları ile ( telefon, mail, faks, sosyal medya, çağrı merkezi, web sitesi , anketler), Otomatik teknolojiler veya etkileşimler ile (bknz çerez politikası ), üçüncü taraflar veya halka açık kaynaklar vasıtasıyla (hizmetlerin ve servislerin sağlanmasına yardım eden çeşitli üçüncü taraflardan), resmi kurumlardan, uygulamalarımızdan ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

Bununla beraber, aramızdaki ticari faaliyetlerin yürütülmesi dahilinde veri sorumlusu olarak tabi olduğumuz 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 30998 Ticari

İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatındaki yükümlülükler gereğince kişisel verileriniz işlenmektedir, bu kanunlarda hem ticari ve mali yükümlülüklerimiz hem de ticari alışveriş süreçlerinizde İSG şart ve hükümleri bulunmaktadır.

Bize sunmuş olduğunuz tüm verileriniz, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli ve doğru olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru ve uyarıların iletilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları, şirketimizin kamu kurumlarınca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz, sözleşmenin kurulması ve ifası, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amaçları ile otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi gizli tutarız, kişisel verilerinizi başkalarına satmayız, kiralamayız veya onları takas etmeyiz. İzniniz olmadığı sürece, veri sunduğunuz noktalarda tanımladığımız veya hakim bir sözleşmede açıklanan şahıslar ile ilgisi olmayan şekillerde kişisel verilerinizi kullanmayız veya paylaşmayız.

Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak;

Ticari faaliyetlerimizin belirli unsurlarını bizim adımıza yönetmesi veya desteklemesi için hizmet sağlayıcılar veya İş ortakları tutarız.

Bu hizmet sağlayıcılar WordPresstema.com operasyonel süreçlerinin gerçekleştirilmesi, yönetim hizmetleri, müşteri desteği, bizim adımıza, ürün teslimatı, pazarlama faaliyetleri, güvenlik, lojistik, avukatlık faaliyetleri, BT hizmetleri, e-posta hizmet sağlayıcıları, veri barındırma, canlı yardım, borç tahsilatı ve WordPresstema.com web sitelerinin yönetimi veya desteklenmesi faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayabilirler.

Hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızın sözleşmeye bağlı olarak bizden aldıkları kişisel verileri korumaları gerekir ve kişisel verileri WordPresstema.com tarafından belirtilenin dışında herhangi bir amaç için kullanmaları yasaktır.

Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde aşağıda belirtilenler gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna inandığımız zamanlarda da paylaşabiliriz: emniyet teşkilatlarının, düzenleyicilerin, mahkemelerin ve diğer resmi mercilerin, ulusal güvenlik veya diğer emniyet teşkilatı gereksinimlerinin karşılanması da dahil olmak üzere tam yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek, tüm yasalara, yönetmeliklere, mahkeme celplerine veya emirlerine uymak, güvenlik tehditlerini, sahtecilik veya diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri soruşturmak ve bunların önlenmesine yardımcı olmak, WordPresstema.com haklarını ve mülkiyetlerini uygulamak/korumak, veya WordPresstema.com çalışanlarının ve WordPresstema.com mülkünde bulunan veya mülkünü kullanan üçüncü tarafların haklarını veya kişisel güvenliğini geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde ve geçerli yasaların gerekliliklerine uygun olarak korumak.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini temin ederiz.

Alışveriş Sepeti
Giriş Yap

Henüz hesabınız yok mu?

0 öğeler Sepet